Disclaimer - HD Sloperij Feelders

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Disclaimer
HD sloperij Feelders stelt het zeer op prijs dat u geinteresseerd bent in haar produkten en dat u een bezoek brengt aan haar met zorg samengestelde internetsite.

Hoewel wij ons uiterste best doen de informatie op de internetsite van HD sloperij Feelders zo accuraat en actueel mogelijk te houden, zijn wijzigingen in (technische) specificaties, modellen, prijzen, afbeeldingen, uitvoeringen of enige andere informatie op de site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan HD sloperij Feelders en/of haar leveranciers. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, reproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van HD sloperij Feelders

Elke vorm van communicatie, via deze internetsite, gericht aan HD sloperij Feelders of haar medewerkers wordt gezien als vrij van eigendomsrechten. HD sloperij Feelders behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

De door HD sloperij Feelders verzonden informatie per email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het vermenigvuldigen, verspreiden, openbaarmaken en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu